Het voelen van je richting geeft innerlijke stevigheid én het diepe(re) plezier.

Wanneer je richting ontbreekt, kan je je mat en leeg gaan voelen. Gedesoriënteerd. En je bent overgeleverd aan het betekenisloze ‘nomansland’.

Je bent letterlijk niet ‘vol’ van iets.
Dit ongemak zorgt ervoor dat je dieper gaat observeren in jezelf en om je heen. In de hoop jezelf te kunnen vullen en voeden met een nieuwe helderheid.

Sensitief slimme vrouwen hebben veel ‘superkrachten’, en ook veel uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Zo zijn het uitstekende onderzoekers en waarnemers. Ze merken duidelijk de kleinste nuances op in hoe ze zich voelen en verhouden tot alles.

Hoe hoger het bewustzijn, hoe minder er onopgemerkt blijft.

En juist dit. Zorgt voor een grote blinde vlek.

Omdat sensitief slimme vrouwen op zoveel, zó goed afgestemd zijn, zijn ze sterk verbonden met alles en iedereen.

De blinde vlek is dat ze hierbij een ideaalbeeld hebben. Ja het zorgt voor hoge invoelendheid en verbinding. Maar het zorgt er ook voor dat ze juist dát stuk niet zien, dat helpt om af te stemmen op de éigen energie, talenten en heldere richting.

Hoe meer je blijft waarnemen in jezelf en om je heen, hoe minder je daadwerkelijk verankerd in je eigen energie en positieve invloed.

De waarnemer en onderzoeker in jou, houd je in een toeschouwende rol. En dat waarnemen is een kwaliteit. Én een valkuil.

Want in je rol als observator zet je afstand tussen jou en je positieve verantwoordelijkheid en invloed. Je blijft onderzoeken, doorvoelen en analyseren. En dat terwijl je met jouw kwaliteiten wordt gevraagd om van ‘heartsmart’ betekenis te ZIJN in deze wereld. En hier vandaan door te bewegen. Te DOEN.

Wil je uit de rol van observator stappen en jezelf ten diepste verankeren in de stevigheid van alles wie je nu al bent/ wat je nu al brengt?

Wil je door bewegen naar een heldere richting, vanuit je eigen energie en natuurlijke talent?

Wil je jouw sensitieve intelligentie echt goed gaan begrijpen en accepteren? Zodat het ten goede komt van jezelf en jouw positieve invloed.

Stuur ons een email op welkom@theheartsmartcompany.nl bij interesse en vragen over het coachtraject De Verankering (dat medio maart start). We horen je graag.

Stay HeartSmart,
Liefs Marije & Doran