Het gevoel dat je je sensitiviteit en vrouwelijkheid moet verlagen om stevig door te groeien in werk?

Een belemmerende angst van sensitief slimme vrouwen in de doorgroei naar nieuwe (leider)posities, is om op hun grootste goed (hun sensitiviteit) te moeten inleveren.

Dit terwijl ze allemaal gevraagd worden om -juist met hun sensitieve intelligentie- naar voren te stappen. In het kader van diversiteit, is dit ook essentieel.

Zo had ik net een kennismakingsgesprek met een deelnemer die aan ons traject De Verankering gaat meedoen. Een sensitieve vrouw, sprankelende energie en super slim.

Ze heeft al vele jaren een goede baan bij een bekende bank. En ze staat in het vizier om door te gaan voor een leiderspositie. En dan komt het spanningsveld.

Voelen dat je je moet vermannen zodra je leidinggevende wordt

Ze wil (en kan) niet leiden, conform het traditionele beeld die in haar corporate omgeving nog genoeg aanwezig is. Ze kan haar hoge sensitieve slimzijn niet verlagen, maar vraagt zich wel af hoe dan?

Want ondanks dat zij – en wij allemaal- óók voorbeelden hebben van sensitieve leiders, maatschappelijk gezien en in onze eigen oerbeelden zijn we nog niet zover. (En hebben we onvoldoende voorbeelden om hier echt op te kunnen leunen).

Dit vraagt innerlijke versteviging voor sensitieve professionals en ondernemers om juist hier doorheen te bewegen.

Om tóch te gaan staan.
Om tóch ervoor te gaan.

En in dat proces stevig verankerd te blijven in je eigen energie en hoge talent! Om te laten zien dat je juist met je sensitieve intelligentie een uitmuntende leider bent.

En je hoeft niet per sé een leider te zijn, je wilt vooral van positieve invloed zijn. Je wilt je energie en positie benutten om anderen mensen verder te laten openen.

Leiderschap an sich is niet zo interessant, maar je positieve invloed wél.

Bij de vrouwen die wij spreken, speelt hier een belangrijk spanningsveld.

Van enerzijds het zelfgeloof (en de zelferkenning) hebben dat ze hun sensitiviteit en intelligentie kunnen inzetten voor nieuwe uitdagingen. En anderzijds zijn ze bang om dit te verliezen op die nieuwe positie (of daar heel wiebelig te staan).

Waar komt dit door? Dit komt door de verbindings-paradox zoals wij het noemen. Sensitief slimme vrouwen zien op bijzonder snelle, en vindingrijke wijze het grotere geheel. Ze zijn enorm verbonden met mensen en situaties, en weten hierdoor deze goed verder te brengen. Maar door deze natuurlijke (hoge) afstemming, is er minder ruimte voor de verankering van: Zelf. Het écht aannemen van de eigen energie en unieke talenten.

Daarom brengen wij energiebewaking,-verschuiving en versteviging samen met persoonlijke positionering in ons nieuwe groepstraject. Tools en coaching speciaal voor sensitief slimme vrouwen, om door te bewegen naar posities…. Waar ze zo hard nodig zijn.

Meld je bij ons voor een kennismaking voor ons traject De Verankering waarin sensitief slimme vrouwen begeleiden in hun innerlijke versteviging. En dat betekent ook de versteviging in hun sensitiviteit. Mail ons op welkom@theheartsmartcompany.nl

Stay HeartSmart,
Marije & Doran

Je hoeft je sensitiviteit niet te verlagen om door te groeien in werk